Ajankohtaista
Arkisto
Yhteystiedot
Toiminta
Artikkeleita
Kokemuksia
Linkkejä
Jäsenhakemus
Evakkovaellus
Tallenna
tunnemuistot

Tapahtumat
Etusivulle

The Society for Children Displaced by War

Evakkolapset ry kerää evakkolasten tunnemuistoja haastatteluin.
Haastattelulomakkeita ja -ohjeita saa lähimmältä yhdyshenkilöltä.
Heidät löydät sivuston luettelosta yhdyshenkilöistä. Valmiit
haastattelunauhoitukset ja täytetyt lomakkeet voi lähettää arkistoitavaksi
Hanna Kuismalle, Poutuntie 6 a 2, 00400 Helsinki.


LAPSI EVAKKONA
EVAKKOLASTEN TUNNEMUISTOJEN TALLENNUS
Evakkolapset ry

Nimi ja aikaisempi sukunimi

Syntymäaika ja -paikka

Nykyinen osoite, puhelin ja sähköposti

Kaikki koulutus, ammatit tai tehtävät (huom: ei eläkeläinen!)

Vastaajan muut elämänkerralliset tiedot lyhyesti, esim. vanhempien nimet, syntymäajat, -paikat, ammatit ja asuinpaikat, sisarusten lukumäärä ja nimet.
Vastaajan evakkoon lähdön aika ja paikka ja ikä lähtiessä sekä lähtikö yksin vai perheen kanssaKaikki asuinpaikat ja asumisen ajankohdat ennen nykyistä

Myöhemmät vaiheet ja nykyinen elämäntilanne (esim. oma siviilisääty ja omien lasten lukumäärä jne.)


Tunnemuistojen tallennus

1.Miltä sinusta tuntuu ryhtyä kertomaan omasta elämästäsi ja menneestä lapsuus- ja sota-ajasta?

2.Millainen oli lapsuudenkotisi ja sen ilmapiiri? Kuvaile sitä lyhyesti.

3.Kuvaile mahdollisimman rikkaasti evakkomatkalle lähtöä ja jollekin uudelle paikkakunnalle saapumista sekä näihin tilanteisiin liittyviä tunteita?

4.Nimeä tunne tai tunteita, jotka sinussa heräävät, kun ajattelet kokemaasi sotaa tai sen jälkeistä aikaa?

5.Mihin yksittäiseen kokemukseen tai asiayhteyteen tunteesi liittyvät, jos liittyvät? Kuvaile tilannetta, jossa tunne palautuu mieleesi tai nousee uudelleen esille.

6.Minkä ja keiden kautta olet saanut lapsuusvuosina lohdutusta? (Esim. äiti, isä, isovanhemmat, sisarukset, muut sukulaiset, leikkikaverit, ystävät, lelut, kirjat, sadut, leikkipaikat, harrastukset esim. piirtäminen, kirjoittaminen tms.)

7.Mitä positiivisia muistoja sinulla on varhaislapsuudestasi?

8.Millaiset asiat ovat elämässäsi myöhemmin antaneet sinulle voimaa ja auttaneet jaksamaan?

9.Millaisia kokemuksia sinulla on muiden suhtautumisesta taustaasi evakkona? Kuvaile kokemuksiasi.

10.Mitkä ovat nyt aikuisena päällimmäiset tunteesi menetettyyn kotiseutuusi liittyen: oletko kotoutunut nykyiseen asuinpaikkaasi vai ikävöitkö kotiin Karjalaan/Petsamoon/Sallaan-Kuusamoon?

11.Mitä muuta haluat vielä lopuksi kertoa?


Kiitos paljon haastattelusta!

__________________________________________________________
Allekirjoituksella annan luvan tietojeni luovuttamiseen ja käyttämiseen edelleen seuraavasti:
Evakkolapset ry:n mahdolliseen julkaisutoimintaan ilman nimi- ja tunnistetietoja
Suomen Kansanrunousarkiston kokoelmiin sinällään
tutkimustarkoituksiin ilman nimi- ja tunnistetietoja.


Paikka ___________________________

Päivämäärä__________________________


Haastateltavan allekirjoitus ___________________________________


Haastattelijan allekirjoitus _____________________________________